Očkování proti chřipce

Logo Logo

Právní předpisy a další dokumenty související s očkováním proti chřipce

Právní předpisy

Právní normy vztahující se k očkování proti chřipce, k jeho úhradě ze zdravotního pojištění, k povinnostem lékařů a k dalším souvisejícím otázkám jsou obsaženy především v následujících právních předpisech:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Další dokumenty


Kromě právních předpisů se k očkování proti chřipce se také vztahují následující dokumenty.

Rada Evropské unie

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Vláda České republiky

Ministerstvo zdravotnictví

Světová zdravotnická organizace

Americký Poradní výbor pro imunizaci (ACIP) a Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC)

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Pro pacienty

Období očkování obvykle začíná v září a končí v listopadu, tedy ještě předtím, než chřipková vlna vypukne naplno. Očkovat se lze i v průběhu chřipkové sezóny, ovšem bezprostředně po očkování je potřeba počítat s tím, že tělu trvá, než si vybuduje imunitu. více zde ►

Pro lékaře

Objednávku chřipkových vakcín je vhodné realizovat s dostatečným předstihem, abyste zajistili rizikovým skupinám mezi vašimi pacienty dostatečné pokrytí vakcínou. více zde ►