Očkování proti chřipce

Logo Logo

Vakcíny

Vakcíny, neboli očkovací látky, jsou látky, jejichž vpravení do organismu má zajistit navození jeho imunity proti specifické chorobě. Proces, při kterém se podává vakcína, se nazývá očkování (1). Všechny očkovací vakcíny proti chřipce určené pro severní polokouli mají stejné složení, které určuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Účinnost těchto vakcín je velmi vysoká - očkování proti chřipce má až 89% účinnost. U zdravých dospělých osob v 70 - 90 % zabrání vypuknutí onemocnění. U starších lidí snižuje jednak potřebu hospitalizace pro pneumonii (o 30 - 70 %) a především snižuje riziko úmrtí až o 80 %.

Díky mutacím v chřipkovém virionu je nutná každoroční příprava nové varianty vakcíny. Vakcíny obsahují 3 kmeny chřipkových virů, které nejčastěji reprezentují celosvětový výskyt sezónní chřipky, tj. typ B a typ A subtypu H1N1 a H3N2. Vakcíny proti chřipce jsou inaktivované, a proto nemohou způsobit chřipkové onemocnění. Obsahují neinfekční usmrcené viry, které aktivují organizmus k obraně proti virům, neboli jsou vysoce purifikované a z tohoto důvodu jsou velmi málo reaktogenní. Účinnost chřipkových vakcín byla doložena klinickými studiemi (2) Mnoho zemí po celém světě doporučuje očkování proti chřipce během chřipkové sezony.

V současnosti existují tři typy očkovacích látek proti chřipce:

  1. Štěpená inaktivovaná vakcína - obsahuje rozštěpené virové částice, ze kterých je odstraněn lipidový obal (obsahují tedy hemaglutinin, neuraminidázu, RNA a nukleoprotein). Imunogenita je dobrá, reaktibilita malá.
  2. Subjednotková inaktivovaná vakcína obsahuje pouze vysoce čištěný hemaglutinin a neuraminidázu. Reaktibilita je minimální, imunogenita dobrá.
  3. Inaktivovaná celovirionová vakcína obsahuje celý inaktivovaný virus. Její imunogenita je vysoká, ale reaktibilita (zejména erytém, horečka, febrilie, bolest, cefalea) vysoká. V současné době se proto rutinně nepoužívá (3).

Štěpené vakcíny

- vznikají rozštěpením viru chřipky
Štěpené vakcíny, jako jsou například IDFlu nebo Vaxigrip (jenž mají stejné složení, ale liší se obsahem a aplikací), jsou vyrobeny z inaktivovaných virionů (neinfekční usmrcené viry,
které aktivují organizmus k obraně proti virům), které jsou rozštípány, rozděleny a vyčištěny od lipidových obalů. Obsahují jak vnější, tak vnitřní antigeny (antigeny jsou látky, které imunitní systém považuje za cizí těleso a nějakým způsobem na ně reaguje). Při každoročním opakovaném očkování proti chřipce, je vhodnější použít právě štěpené vakcíny, které zaručují daleko vyšší počet osob s ochranným titrem protilátek v porovnání se subjednotkovými vakcínami (4).
Především tedy u starších osob a chronicky nemocných je vhodnější použít vakcíny štěpené. Od subjednotkových vakcín se štěpené vakcíny liší tím, že kromě povrchových antigenů obsahují také antigeny vnitřní. Rovněž imunogenita (schopnost navodit tvorby protilátek) je o něco lepší než u subjednotkových vakcín (4).

Subjednotkové vakcíny

- jsou složeny jen z určitých antigenů chřipkového viru
Subjednotkové vakcíny obsahují pouze určitou složku patogenní částice, která vyvolává imunitní odpověď a má imunizační vlastnosti. Jsou složeny jen z určitých vakcinačních antigenů chřipkového viru, tj. z neuraminidázy a hemaglutininu, a vznikají purifikací neboli očištěním inaktivovaných (obsahujících neinfekční usmrcené viry) vakcín. Oproti štěpeným vakcínám se štěpené vakcíny liší tím, že obsahují jen povrchové antigeny a neobsahují antigeny vnitřní. Mají nepatrně horší imunogenitu (schopnost navodit tvorby protilátek) než štěpené vakcíny (4).

__________________________________
Zdroj:
1. Wikipedia.org, Vakcína
2. Fukuda K., Levandowski R.A., Bridges C.B., and Cox N.J. Inactivated Influenza Vaccines. In: Plotkin SA and Orenstein WA Eds. Vaccines. 4th ed. Philadelphia (PA): WB Saunders Co Ed; 2004. p 339-70.
3. MUDr. Cyril Mucha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, Nové trendy v očkování - Zdravotnické noviny, 31. 1. 2011
4. Havlík J., Beran J., Chřipka klinický obraz, prevence a léčba, Maxdorf 2005, 2.vydání


Pro pacienty

Období očkování obvykle začíná v září a končí v listopadu, tedy ještě předtím, než chřipková vlna vypukne naplno. Očkovat se lze i v průběhu chřipkové sezóny, ovšem bezprostředně po očkování je potřeba počítat s tím, že tělu trvá, než si vybuduje imunitu. více zde ►

Pro lékaře

Objednávku chřipkových vakcín je vhodné realizovat s dostatečným předstihem, abyste zajistili rizikovým skupinám mezi vašimi pacienty dostatečné pokrytí vakcínou. více zde ►